Box House serija

  • Customized Flat Pack Prefabricated Mobile Modular Design box House

    Prilagođena montažna mobilna kućica modularnog dizajna ravnog paketa

    Kompozitna ploča kutije je posebna sendvič ploča od staklene vune.Materijal je nezapaljiv i ima visoku točku taljenja, koja može doseći požarnu ocjenu klase A. Jedinična težina staklene vune je 64kg/m3, toplinska vodljivost može biti manja ili jednaka 0,032w/m*k, i koeficijent zvučne izolacije je veći ili jednak 30dB, što može učinkovito smanjiti utjecaj buke, posebno unutarnjeg zvuka uzrokovanog udarom kiše, tuče i drugih zgrada