Turistički distribucijski centar Anyang

Naziv projekta: Projekt turističkog distribucijskog centra Anyang
Lokacija projekta: ovaj se projekt nalazi na istoku brze željezničke stanice Anyang, grada Baibi, okruga Anyang, grada Anyanga
Pregled projekta: Projekt ima 2 etaže podzemne i 9 nadzemnih etaža, ukupne visine zgrade od 50m.Stub sanduka je betoniran i zavarena je čelična greda u obliku slova H, s radnom količinom od 7000 tona.

Anyang Tourist Distribution Cente (7)
Anyang Tourist Distribution Cente (8)
Anyang Tourist Distribution Cente (1)
Anyang Tourist Distribution Cente (6)
Anyang Tourist Distribution Cente (4)
Anyang Tourist Distribution Cente (5)
Anyang Tourist Distribution Cente (2)
Anyang Tourist Distribution Cente (3)

Vrijeme objave: 14.03.2022